זפת, הקבצן בן אלף, אלפיים שנה – עמית הכט

"זפת, קבצן, בערך אלף, אלפיים שנה במקצוע, כן, אנשים שואלים, תגיד זפת, איך זה שאתה בן אלף, אלפיים שנה, זה לא הגיוני, ואני אומר להם, אם אתם לא יודעים, איך אני אמור לדעת? כל פעם שאני נשכב לנוח, אלוהים שולח לי מלאך, כזה עם גם פרצוף אריה וגם פרצוף של נשר והרבה רגליים ועשן ובלגן…