צא מן התיבה – עמית הכט

יש אנשים שלא מוכנים לקבל את החורף. למרות שהם יודעים שזה כל מה שהם הולכים לקבל מהחיים.   אני זוכר איך גדליה בא לספר לנו שהוא הולך לצאת אל העולם. באותם ימים לא הייתה הרבה תקווה בארץ והמטיפים היו עוברים מכפר לכפר ומדברים על גאולה. הם היו גדולים ומרשימים. כמו האח של גדליה. מדברים בקוצר…